Abels’ Teaming

Samen werken op veerkracht en talent

Hoe lang duurt een team?

In onze snelveranderen samenleving passen ook samenwerkingsverbanden zich continue aan omstandigheden aan. Mensen komen en gaan. Opdrachten zijn dynamisch en voortdurend bijgesteld. Alles is constant in wording en verandering.

Abels' Teaming leidt en begeleidt processen van samenwerken 'on the fly' op basis van ieders talenten-DNA: we laten alle betrokkenen optimaal bijdragen op basis van hun zelfkennis.

Hoe haal je het beste uit een team?

Door de aanleg, de aard en de innerlijke motivatie van elk teamlid te kennen en te onderkennen en deze nadrukkelijk te verbinden met het doel van het team.

Abels’ Teaming doet dit op basis van een persoonlijke KernTalentenanalyse, die fundamenteel vaststelt wat iemand in huis heeft. Wanneer een teamlid eenmaal verzekerd is van zijn eigen KernTalenten zorgt bewustwording voor de inzet van een passende en energiegevende rol; werkend aan het hoogst haalbare teamresultaat.

Samenwerken?

Abels’ Teaming vertrekt vanuit het individu dat samen met andere individuen voor korte of langere termijn een team vormt. Weten wat iemand in zich heeft geeft je als manager of werkgever de mogelijkheid mensen productief en gezond te laten samenwerken, hoe lang een team ook duurt. Teaming noemen we dat; mensen laten bloeien en daar tegelijkertijd de vruchten van plukken. Laat u verrassen door het verborgen potentieel binnen uw organisatie.


Hans Lips

06 - 535 49 349

hans@abels-teaming.nl


Fatima El Hasnaoui

06 - 382 41 816

fatima@abels-teaming.nl


Willem Stortelder

06 - 450 66 331

willem@abels-teaming.nl


Maïa van der Meer

06 - 282 66 012

maia@abels-teaming.nl

Abels' Teaming is een samenwerkingsverband van deze tijd. De kern bestaat uit 4 KernTalentenAnalisten die elk hun eigen achtergrond, competenties, kennis en vaardigheden inbrengen op die momenten dat het van toepassing is. We vullen onze samenwerking on the fly aan naar aanleiding van de vraag of de uitdaging die voor ons ligt.